Son Yazılar

Gündem

Köy Seyirlik Oyunu Nedir

Bu sayfamızda köy seyirlik oyunu hakkında bilgi vererek seyirlik köy tiyatrosunun özelliklerini açıklamaya çalışacağız. Köylüler uzun kış aylarında ve özellikle düğün, bayram gibi önemli günlerde eğlenmek ve vakit geçirmek için birtakım oyunlar ortaya koymuşlardır. Dramatik folklor ürünleri olarak kabul edilen köy tiyatroları doğaçlama bir şekilde sahnelenmektedir. Bu oyunların yazılı bir …

Read More »

Atasözü Nedir

Bu sayfamızda atasözü nedir sorusunun cevabını vererek atasözlerine örnekler vermeye çalışacağız. Atalarımızın yüzyıllar boyunca tecrübelerine dayanarak söylemiş oldukları sözlere atasözü adı verilmektedir. Atasözleri atalarımızın uzun hayat tecrübeleri sonucunda verdikleri hükümlerdir. Anlatılmak istenen düşünce kısa ve kesin bir şekilde dile getirilmektedir. Bu söz ler nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Her …

Read More »

İstiare Nedir

Bu sayfamızda istiare nedir sorusuna cevap vererek istiare örneklerine yer vermeye çalışacağız. İstiare mecaz ile ilgili söz sanatlarından bir tanesidir. Bir benzetme hem benzeyen hem de kendisine benzetilen öğeleri bulunmaktadır. Bu benzetme öğelerinden yalnızca benzeyen ya da yalnızca kendisine benzetilen öğesi kullanılıyorsa buna istiare adı verilmektedir. İki tür istiare bulunmaktadır. …

Read More »

Teşbih Örnekleri

Bu sayfamızda teşbih nedir sorusuna cevap vererek teşbih örneklerine yer vermeye çalışacağız. Teşbih adı verilen söz sanatı aralarında ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesidir. Teşbih sanatının bir diğer adı benzetmedir. Bir benzetmede dört unsur bulunmaktadır. Bunlar benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatıdır. Ancak bir yerde …

Read More »

Kafiye Türleri Nelerdir

Bu sayfamızda kafiye nedir sorusuna cevap vererek kafiye türleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Mısra sonlarında eş görevli olan harf, ek ya da sözcüklere kafiye adı verilmektedir. Bu harf, ek ya da sözcükler eş görevli ise buna da redif adı verilmektedir. Kafiye türleri şunlardır: Yarım kafiye: Mısra sonlarında tek ses benzerliğine …

Read More »

Cinas Nedir

Bu sayfamızda cinas nedir sorusuna cevap vererek cinas sanatına örnekler vermeye çalışacağız. Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklerle yapılan söz sanatına cinas adı verilmektedir. Cinas hem bir söz sanatı hem de bir kafiye türüdür. Cinasta mısra sonlarındaki kelimeler birleşik ya da ayrı yazılabilir. Aşağıda cinas örneklerine yer verilmiştir. Ah o …

Read More »

Ettirgen ve Oldurgan Fiil Ne Demektir

Bu sayfamızda ettirgen ve oldurgan fiil ne demektir sorusunun cevabını vererek ettirgen ve oldurgan fiillere örnek vermeye çalışacağız. Filler nesnelerine göre incelendiğinde geçişli ve geçişsiz fiiller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ancak nesnesine göre fiillerde geçişli ve geçişsiz fiiller dışında bir de ettirgen ve oldurgan fiiller bulunmaktadır. *Ettirgen fiil: Geçişli fiillere …

Read More »

Özne Türleri Nelerdir

Bu sayfamızda özne nedir sorusunun cevabını vererek özne türleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Cümlenin öğeleri incelendiğinde yüklemin bildirdiği işi yapan öğeye özne adı verilmektedir. Türkçedeki özne türleri şunlardır: *Gerçek özne: İşi yapan ve cümlenin içinde açık şekilde yer alan özneye gerçek özne adı verilmektedir. Öğretmen sınavda kolay sorular sormuştu. Annem …

Read More »

İşleyen Demir Işıldar

Bu sayfamızda işleyen demir ışıldar sözünün anlamı hakkında bilgi vererek, bu konudaki kompozisyon örneğimize yer vermeye çalışacağız. İnsanın başarılı olabilmesi için her zaman üretmesi, üretebilmesi için de çok çalışması gerekmektedir. Çalışkan olan insanlar her zaman bedenlerini ve zihinlerini canlı tutacaklarından bu kişiler daima sağlıklı olacak ve başarıyı yakalayacaktır. Sürekli boş …

Read More »

Nasrettin Hoca Hayatı Kısaca Özet

Bu sayfamızda Nasrettin Hoca kimdir sorusunun cevabını vererek Nasrettin Hoca hakkında bilgi vermeye çalışacağız. XIII.-XIV: yüzyıllarda yaşadığı tahmin edilen Nasrettin Hoca, Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuştur. Babası aynı köyün imamı olan Abdullah’dır. Sivrihisar’da okumuş, babasının ölümünden sonra Akşehir’e giderek Seyyid Mahmud Hayrani’nin dervişi olmuştur. 1284 senesinde bu şehirde vefat etmiştir. yüzyıla …

Read More »