Son Yazılar

Atasözü Nedir

Bu sayfamızda atasözü nedir sorusunun cevabını vererek atasözlerine örnekler vermeye çalışacağız.

Atalarımızın yüzyıllar boyunca tecrübelerine dayanarak söylemiş oldukları sözlere atasözü adı verilmektedir. Atasözleri atalarımızın uzun hayat tecrübeleri sonucunda verdikleri hükümlerdir. Anlatılmak istenen düşünce kısa ve kesin bir şekilde dile getirilmektedir. Bu sözler nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Her toplumun kendi bünyesinde oluşturduğu atasözleri bulunmaktadır.

Eski Türk edebiyatındaki savlar atasözlerinin ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir. Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinde bu savlara örnekler vermektedir. Savlar, yerini daha sonra mesel ve darb-ı mesel ifadelerine bırakmıştır.

Yazıya geçirilmiş ilk atasözü örneklerinin Mezopotamya’da bulunmuş tabletlerde yazılı olduğu bilinmektedir. Ancak genel olarak bakıldığında atasözleri anonimdir yani onların söyleyenleri belli değildir. Atasözlerinde mecaz, aliterasyon gibi birçok edebi sanat sayesinde anlam kuvvetlendirilmiştir. Atasözleri gerçek veya mecaz anlamlı olabileceği gibi kinayeli bir söyleyişe de sahip olabilir.

Atasözlerinin Özellikleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

Kafiye Türleri Nelerdir

Bu sayfamızda kafiye nedir sorusuna cevap vererek kafiye türleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Mısra sonlarında …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.